Online Trafik Testi 1

1. Karayollarındaki işaretleme standartlarını tespit etmek, aşağıdakilerden hangisinin sorumluluk ve yetki alanına girer?

2. Yayaların ve sürücülerin yolu kullanmadaki önceliğine ne ad verilir?

3. Aşağıdakilerden hangisi karayolunun unsurlarından biri değildir?

4. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının nedenlerinden biri değildir?

5. Kırmızı ışık ile birlikte yanan sarı ışıkta sürücü ne yapmalıdır?

6. Koşulların uygun olması hâlinde sürücüler kesik yol çizgileri boyunca aşağıdakilerden hangisini yapabilirler?

7. Ticarî amaçla yük ve yolcu taşımacılığı yapan araç sürücüleri, 24 saatlik bir süre içinde toplam olarak en fazla kaç saat araç kullanabilirler?

8. Aşağıdakilerin hangisinde verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır?

9. Bir kavşakta; 1. Trafik işaret levhaları, 2. Trafik görevlisi, 3. Işıklı işaret cihazı bulunması hâlinde, sürücüler bunlara hangi sıra ile uymak zorundadır?

10. Tehlikeli madde taşıyan araçların, boş olarak seyretmesi sırasındaki azamî hızı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

11. Konvoy hâlinde seyreden araçların arasındaki mesafe en az ne kadar olmalıdır?

online-trafik-1-soru1212. Şekildeki karayolunda seyreden araçların aşağıdakilerden hangisini yapması yasaktır?

online-trafik-1-soru1313. Şekildeki aracın bulunduğu yol aşağıdakilerden hangisidir?

online-trafik-1-soru1414. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisine yaklaşıldığını bildirir?

15. Aşağıdakilerden hangisi "tehlike uyarı işareti" değildir?

16. Aşağıdakilerden hangisi "azamî hız sınırlaması" anlamındadır?

online-trafik-1-soru1717. Şekildeki trafik işareti neyi ifade eder?

online-trafik-1-soru1818. Aşağıdakilerden hangisi sürücüleri yayalara karşı uyaran işarettir?

online-trafik-1-soru1919. Aralıklı yanıp sönen sarı ışık aşağıdakilerden hangisi ile aynı anlamı taşır?

20. Aşağıdakilerden hangisi, geçiş yapan araç sürücüsünün yapacağı davranışlardan biri değildir?

21. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

22. Araçların sağa dönüşleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

online-trafik-1-soru2323. Şekildeki araçların geçiş hakkı sırası nasıl olmalıdır?

24. Geçiş üstünlüğünü kullanan araç sürücülerinin aşağıdakilerden hangisini yapması zorunludur?

25. Tehlikeli eğimli yollarda karşılaşma hâlinde; çıkan aracın geçişi zorsa inen araç sürücüsü ne yapmalıdır?

26. Aşağıdakilerden hangisi "DURMA" değildir?

27. Park edilirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması zorunludur?

28. Aşağıdakilerden hangisi araçların arka plâkalarıyla ilgili getirilmiş bir zorunluluktur?

29. Arızalı araç ve çeken araç arasındaki bağlantının uzunluğu en fazla kaç metre olmalıdır?

30. Araç kornasının hangi durumda kullanılması zorunludur?

31. Okul taşıtının arkasındaki "DUR" ışığı hangi hâllerde yakılır?

32. Bariyerli demiryolu geçidine yaklaşan sürücü nasıl hareket etmelidir?

33. Araçların neresinde yolcu taşınması uygundur?

34. Araçlar yüklenirken aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğrudur?

35. Aşağıdakilerden hangisi otoyola girebilir?

36. Motorlu bisiklet sürücüleri aşağıdakilerden hangisini kullanmak zorundadır?

37. Aşağıdakilerden hangisi, bisiklet sürücüleri için getirilmiş yasaklardan değildir?

38. İki yönlü karayolunda karşıya geçecek yayaların aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

39. Trafiğe çıkacak bir araçta aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin bulundurulması zorunludur?

40. Araçlarında renk ve teknik değişiklik yaptıranların bunu kaç gün içinde ilgili kuruluşa bildirmesi zorunludur?

41. "E" sınıfı sürücü belgesiyle aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

42. Hangi sınıf sürücü belgesine sahip olanlar kamyon süremezler?

43. Aşağıdakilerden hangisi, sürücü belgesinin geri alınmasının sebeplerinden biridir?

44. Zorunlu malî sorumluluk sigortasıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

45. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasına karışan sürücülerin uyması veya yapması gereken hususlardan biridir?

46. Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

47. Trafik para cezalarının tebliğ edildiği tarihten itibaren kaç gün içinde ödenmesi gerekir?

48. Çevre kirliliğini önlemek amacıyla yapılan çalışmalara ne denir?

49. Sürücüler şehirler arası yola çıktıklarında yanlarına aşağıdakilerden hangisini almalıdırlar?

50. Sürücülerin bulundukları şehrin tarihi ve turistik yerlerine en uygun gidiş yollarını bilmeleri hangisi açısından önemli değildir?